OFERTA

  • przygotowanie platform inwestycyjnych

  • wykonanie podbudów podposadzkowych

  • makroniwelacje, niwelacje terenów

  • wykopy szerokoprzestrzenne i liniowe

  • wykopy w skale, kucie, kruszenie

  • nasypy zagęszczone, wymiany gruntów

  • groble, wały przeciwpowodziowe

  • stawy, rowy, regulacja rzek

  • odkrywki, budowle ziemne.

NASZ SPRZĘT

Koparko- ładowarka JCB 3CXT PLUS